شرایط لازم جهت صدور کارت مباشرت در اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان بشرح ذیل می باشد:

۱ قرارداد یکساله صاحب پروانه و مباشر

۲- فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه مباشر

۳- فتوکپی پروانه کسب صاحب پروانه

۴- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی مباشر

۵- فتوکپی کارت ملی مباشر

۶- فتوکپی کارت پایان خدمت مباشر

۷- عکس ۴*۳ (۴قطعه)

۸- پوشه روغنی (۱عدد)

۹- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

۱۰- پرداخت ۹۵/۰۰۰ تومان بابت صدورکارت مباشر به حساب اتحادیه