( ضوابط داخلی اتحادیه خواربارفروشان شامل کلیه رسته های همگن تحت پوشش)

ماده ۱ : فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی ، آیین نامه اجرایی ، و با رعایت این ضوابط با تحصیل پروانه کسب ، محل کسب مناسب جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر و با قبول مسئولیت شخصاً یا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل  مذکور اشتغال به کار ورزد.

ماده ۲ : رعایت ضوابط و مقررات موسسه استاندارد در خصوص کلیه توزین های دیجیتالی و سنتی و سایر کالاها برای کلیه رسته های تحت پوشش الزامی می باشد.

ماده ۳ : داشتن دفتر کار برای عمده فروشان و همچنین انبار مناسب – دورنگار – سیستم مداربسته و گاو صندوق ضد سرقت الزامی می باشد. دفتر کار عمده فروشان ۲۰ متر – انبار عمده فروشان خواربارفروشی ۵۰۰ متر – انبار سایر رسته ها  به غیر از رسته های لبنیاتی و پروتئینی۳۰۰ متر.

ماده ۴ : داشتن ابزار کار– لوازم بهداشتی فردی و لوازم ایمنی شامل : جعبه کمک های اولیه – کپسول آتش نشانی برای کلیه رسته های تحت پوشش الزامی می باشد.

ماده ۵ : سپردن تعهد لازم مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات خاص نیروی انتظامی برای متصدی و شاغلان در واحد صنفی در صورت درخواست نیروی انتظامی الزامی می باشد.

ماده ۶ : رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی محیط کار برای کلیه متصدیان واحدهای صنفی الزامی می باشد.

ماده ۷ : حداقل مساحت لازم برای رسته های لبنیاتی و پروتئینی متناسب با رسته شغلی تعیین می گردد. لبنیاتی ۱۵ متر – پروتئینی ۲۰ متر – خواربارفروشی ۲۰ متر – سوپر مارکت ۸۰ متر – سایر رسته ها ۱۵ متر.

ماده ۸ : کلیه متصدیان واحد های صنفی موظف به صدور فاکتور– نصب اتکیت قیمت و درج نرخنامه تعیین سود در دید عموم می باشند

ماده ۹ : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظف به تجهیز محل واحد صنفی خود به ترازوی دیجیتالی ، دستگاه کارتخوان و سایر امکانات رفاهی اعلامی از سوی اتحادیه می باشند.

ماده ۱۰ : استفاده از عناوین و اسامی بیگانه برای نام گذاری واحدهای صنفی ممنوع می باشد.

ماده ۱۱ : متصدیان کلیه واحدهای صنفی موظفند تغییر مکان و عدم فعالیت خود را کتباً به اتحادیه اعلام نمایند.

ماده ۱۲ : متصدیان کلیه واحدهای صنفی موظفند در صورت حراج کالا مجوز مربوطه را از اتحادیه أخذ نمایند.

ماده ۱۳ : متصدیان کلیه واحدهای صنفی موظفند از لامپ های کم مصرف استفاده نمایند.

ماده ۱۴ : متصدیان کلیه واحدهای صنفی که در زمینه فروش محصولات لبنی و یا پروتئینی فعالیت دارند موظفند واحد صنفی خویش را به دستگاههای سرد و خنک کننده تجهیز و همچنین دارای سردخانه متناسب با رسته های شغلی باشند( مساحت سردخانه ۵۰ متر)

ماده ۱۵ : عمده فروشان کلیه رسته ها ی تحت پوشش موظفند از خرده فروشی کالا خودداری نمایند.

ماده ۱۶ : داشتن گاوصندوق متناسب با کار خرده فروشان در محل واحد صنفی الزامی می باشد.

ماده ۱۷ : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظف به رعایت سودهای تعیین شده و اعلامی از سوی هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می باشند.

ماده ۱۸ : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظفند ضمن رعایت ساعات کار تعیین شده از سوی اتحادیه از فروش کالاهای تاریخ گذشته و فاقد برچسب قیمت خودداری نمایند.

ماده ۱۹ : واحدهای صنفی عرضه کننده فرآورده های دخانی موظفند نسبت به تحصیل پروانه فروش اقدام – از فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸ فروش محصولات دخانی خارجی و همچنین تبلیغ برای محصولات دخانی خودداری نمایند.

ماده ۲۰ : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظفند در صورت اشتغال به شغل دیگر نسبت به بکارگیری مباشر جهت اداره واحد صنفی اقدام نمایند.

ماده ۲۱ : متصدیان کلیه واحدهای صنفی موظفند دفترچه عضویت اتحادیه را در محل کار نگهداری و پروانه کسب معتبر را در دید عموم نصب نمایند.

ماده ۲۲ : نصب دوربین مداربسته در معابر – از طریق اتحادیه و با مجوز اداره اماکن عمومی امکان پذیر می باشد.

ماده ۲۳ : تعطیلی بیش از ۱۵ روز واحد صنفی در طول سال با اطلاع و مجوز اتحادیه امکان پذیر می باشد.

ماده ۲۴ : داشتن کارت بهداشت فردی برای کارگران شاغل در واحد صنفی الزامی می باشد.

ماده ۲۵ : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظفند از یکی از دستگاههای خنک کننده شامل : کولر – پنکه و یا تهویه تخلیه هوا باشند.

ماده ۲۶ : کلیه متصدیان واحدهای صنفی موظف به اجرای دستورات کمیسیون نظارت – اتاق اصناف و اتحادیه می باشند.

ماده ۲۷ : این ضوابط  در ۲۷ ماده تهیه و تنظیم و در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱به شماره ۲۰۵۱۴۶/۱۵۹۸ هیأت مدیره مطرح و جهت بررسی و تصویب به اتاق اصناف پیشنهاد می گردد.