| شنبه, خرداد ۲۲, ۱۴۰۰

استقبال چشمگیر صنف خواربارفروشان بوکان از کاروان رئیس جمهور در ارومیه