| شنبه, خرداد ۲۲, ۱۴۰۰

مراسم جنگ شادی اتاق اصناف بوکان برگزار شد