| یکشنبه, خرداد ۲۳, ۱۴۰۰
تبلیغات

(موضوع بندهاي (ش) ماده

دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها

دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد آنها (موضوع بندهاي (ش) ماده "۳۷" و ( ۶ )...

بخشنامه ها و دستورالعمل ها - اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان