| شنبه, خرداد ۲۲, ۱۴۰۰
تبلیغات

قانون نظام صنفی

فصل اول – تعاریف ‌ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را ...

قانون نظام صنفی - اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان