| یکشنبه, اسفند ۴, ۱۳۹۸

تبلیغات

قانون نظام صنفی

فصل اول – تعاریف ‌ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را ...

بایگانی: قانون نظام صنفی - اتحادیه خواربارفروشان بوکان