۱ـ متقاضی پروانه کسب باید به سامانه اصناف به نشانی www.Iranianasnaf.ir مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید.
۱-۱- مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد.
۲-۱-پس از قبول تقاضا ( یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر ) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام های مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.
۲ـ متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد شد.
۲-۱- مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن و با رعایت ضوابط، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.
۳ـ همچنین متقاضی پروانهکسب موظف است از تاریخ دریافت پروانهکسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
۴ـ مدارک هویتی شامل:
اصل و تصویر: تمام صفحات شناسنامه(۱سری) و کارت ملی پشت و رو (۱ برگ) ـ عکس ۴×۳ پرسنلی جدید ۶ قطعه.
۱-۴- اصل و تصویر گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.
۵- اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن. (حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.)
۶ـ اصل و تصویر سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قرارداد های موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالکیت طبق عرف محل است.)
۱-۶- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن.
۷ـ پروانه کسب اشخاص حقوقی، به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره (بر اساس مصوبه هیات مدیره و اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکاء صادر می گردد.
۹ـ بازرسی مجدد محل کسب و کنترل شرایط و ضوابط خاص مصوب کمیسیون نظارت براصناف در خصوص هر رسته شغلی موضوع ماده (۱۱) از آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی.
۱۰ـ گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم.)
۱۱ـ گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش (موضوع بند (ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی.)
۱۱-۱- افراد با بیش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره های آموزشی معافند اما در صورت داشتن مباشر، باید وی را برای آموزش معرفی کنند، همچنین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشگاهی از گذراندن دروس مشابه معاف می باشند.
۱۲ـ کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.)
۱۳ـ در صورت دارا بودن پروانه کسب و یا هرگونه سابقه صنفی قبلی محل کسب، اعلام موافقت کتبی اتحادیه مربوطه و در صورت مشخص نبودن سابقه قبلی، اخذ تعهدنامه مبنی بر نداشتن سابقه پروانه کسب به استثنای متقاضیان صدور پروانه کسب حسب آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون نظام صنفی.
۱۴- گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. صرفاً واحد های صنفی موضوع ماده (۲) آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ هیات وزیران مشمول گواهی صلاحیت نیروی انتظامی می باشند.
۱۵ـ پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی(برای صنوف مشمول تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی.)
۱۶- تسویه حساب حقوق مترتب بر صدور پروانه کسب طبق لیست وجوهات نصب شده در محل اتحادیه براساس آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون نظام صنفی.
۱۷- صدور پروانه کسب و تحویل به متقاضی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک.
۱۷-۱- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آیین¬ نامه های اجرایی موضوع ماده (۱۲) و تبصره (۲) ماده (۳) قانون نظام صنفی بلامانع است.
تذکر: ضرورت تجهیز واحد صنفی به صندوق مکانیزه فروش یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا حسب مورد هر دو، برای صنوف مشمول منطبق با شرایط مقرر در مقررات مالیاتی به منظور جلوگیری از لغو معافیت های قانونی و تعلق جرایم مالیاتی؛ توصیه می گردد.