به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، محمدرضا جعفریان در گفت وگو با خبرنگار اصناف ایران افزود: بنا بر ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم کلیه صنوف مناطق سیل زده که واحدهای صنفی شان تخریب شده و یا سرمایه خود را از دست داده اند تا شش ماه فرصت دارند تا به سازمان امورمالیاتی منطقه خود مراجعه کنند و فرم های اظهارنامه را با توجه به میزان خساراتی که داشته اند پر کرده و ارائه دهند.

وی تصریح کرد: بعد از بررسی آسیب ها و خسارت های وارده به مناطق سیل زده هیاتی با توجه به وسعت سیل در این مناطق تشکیل خواهد شد و قطعا تخفیف مالیاتی برای صنوف آسیب دیده اعمال خواهد شد.

جعفریان اظهارکرد: با توجه به وسعت سیل در برخی از مناطق کشور اتاق اصناف ایران به طور حتم پیگیر مالیات صنوف خسارت دیده خواهد بود و تا جایی که امکان داشته باشد تخفیف و معافیت مالیاتی را برای این صنوف اعمال خواهید کرد و دولت نیز باید برای سرمایه از دست رفته این واحدها تسهیلاتی با بازه زمانی مشخص برای صنوف خسارت دیده در نظر بگیرد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص اصلاحات قانون نظام صنفی و قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارکرد: اصلاحات قانون نظام صنفی و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه شده است وامیدواریم به صورت قطعی در سال ۹۸ این جمع بندی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و تصویب شود.

وی با بیان اینکه مالیات باید بر اساس عمکرد واحدهای صنفی در نظرگرفته شود، افزود: با توجه به اینکه در سال گذشته شاهد رکود در فعالیت های اقتصادی بازار بودیم امیدواریم سازمان امور مالیاتی این شرایط را برای تعیین مالیات سال ۹۷ واحدهای صنفی در نظر بگیرد.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان