مقدمه

در اجرای بند (۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی و به منظور حمایت از سرمایه گذاری و اصلاح شبکه های توزیع، در صورت درخواست متقاضیان تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای مطابق این دستورالعمل جواز تاسیس صادر می گردد.

تعاریف

ماده ۱–تعاریف:

جواز تاسیس:مجوزی است که برای تاسیس، ایجاد ظرفیت های جدید، توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود و براساس شرایط ماده (۲) این دستورالعمل برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای صادر می شود.

مرجع صدور:سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها (برای فروشگاه های بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ایران (برای فروشگاه های زنجیره ای).

متقاضی:متقاضی تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای.

مدارک و ضوابط لازم برای جواز تاسیس

ماده ۲-مدارک و ضوابط لازم برای جواز تاسیس:

۱- درخواست کتبی متقاضی در قالب فرم ارائه شده در سامانه اصناف.

تبصره- مرجع صدور موظف است درخواست جواز تاسیس را در پنجره واحد مربوط در سامانه صدور پروانه کسب الکترونیکی ثبت نموده و نسبت به ارائه کد رهگیری به متقاضی اقدام نمایند.

۲- فرم ارائه درخواست بند فوق شامل: مکان فعالیت، تعداد فروشگاه های هدف و مشخصات آنها و گروه های کالایی یا خدماتی قابل عرضه در فروشگاه و اطلاعات شرکت متقاضی برابر فرم پیوست می باشد.

۳- معرفی نامه نماینده هیات مدیره ( مدیر عامل) برای صدور جواز تاسیس به نام وی به همراه اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (برای اشخاص حقوقی).

۴- تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و تصویر گذرنامه، پروانه کار و اقامت معتبر برای اتباع خارجی.

۵- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از ۵۰ سال سن.

۶- سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص، اعم از دولتی و غیردولتی برای محل فروشگاه یا فروشگاه ها.

۷- رضایت نامه محضری شرکا، برای صدور جواز تاسیس به نام یکی از شرکا ( در مشارکت های مدنی).

تبصره ۱- مساحت فضای خالص برای فروش کالا و خدمات در فروشگاه های بزرگ چند منظوره حداقل یک هزار متر مربع و برای فروشگاه های بزرگ زنجیره ای حداقل دویست متر مربع برای هر فروشگاه می باشد.

تبصره ۲- متقاضیانی که در قالب این دستورالعمل جواز تاسیس دریافت می دارند می توانند با معرفی وزارتخانه به بانکها و موسسات مالی، از تسهیلات بانکی منظور شده در اینگونه فعالیت ها بهره مند شوند و در غیر اینصورت می توانند راساً نسبت به سرمایه گذاری و تاسیس اینگونه فروشگاه ها و دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.

ماده ۳-مرجع صدور موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و احراز شرایط و ضوابط قانونی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور جواز تاسیس و تسلیم آن به متقاضی اقدام نماید.

سایر مقررات

ماده ۴-اعتبار جواز تاسیس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی ( حداقل ۲۰% پیشرفت) برای دوره دیگر تمدید می شود. تمدید بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه ارائه شده می باشد.

ماده ۵-پس از تکمیل طرح و ارائه مدارک، مرجع صدور مکلف است پرونده متقاضیان را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ذی ربط ارسال نماید.

ماده ۶-فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای که مجوز فعالیت و یا موافقت مقدماتی برای شروع طرح، عملیات اجرایی و فعالیت آنها پیش از صدور این دستورالعمل توسط وزارت متبوع و سازمان های تابعه صادر شده است، نیازی به دریافت جواز تاسیس نداشته و مرجع صدور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز در صورت تکمیل بودن مدارک، پرونده آنها را برای صدور پروانه کسب به اتحادیه کشوری ارسال نماید.

تبصره – تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری، براساس ظرفیت تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون، پروانه کسب فروشگاه های مذکور توسط اتاق اصناف مرکز استان صادر می گردد.

ماده ۷-این دستورالعمل در (۷) ماده و (۴) تبصره به استناد بند(۱) ماده (۵) آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب تهیه و در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

بسمه تعالی

پرسشنامه تاسیس/توسعه

فروشگاه­های بزرگ چند منظوره و زنجیره ­ای

۱- عنوان فعالیت:

درخواست تاسیس فروشگاه بزرگ زنجیره ‏ای

درخواست تاسیس فروشگاه بزرگ چند منظوره­

نام برند تجاری:

۲- محدوده جغرافیایی فعالیت (برای فروشگاه زنجیره ای حداقل دو شعبه)

ردیف

استان

شهرستان

نشانی شعبه

تاریخ تجهیز و راه­ اندازی

مساحت عرصه فروش

*درصورت افزایش شعب درفروشگاه های زنجیره ای لیست آن مطابق جدول فوق تکمیل و ضمیمه شود.

۳- مشخصات متقاضی : حقیقی/ حقوقی (مدیر عامل):

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

محل صدور

سال تولد

تحصیلات

مشخصات شرکت یا موسسه (برای اشخاص حقوقی):

ردیف

نام شرکت

نوع شرکت

شماره ثبت

محل ثبت

تاریخ ثبت

تاریخ اعتبار

۴- آدرس پستی:

۵- میزان اشتغال به نفر:

*توجه : چنانچه بعد از ثبت و اخذ مجوز تمایل به افزایش شعب را داشته باشید ، مشخصات و مدارک شعب جدید را مطابق مقررات به اتحادیه تسلیم و متعاقباً اجازه فعالیت داده می شود.

– چنانچه شریک و یا سرمایه­ گذار خارجی دارید؟ میزان سهم و ارزش سرمایه گذاری طرف خارجی را ذکر نمایند.

– آیا در تاسیس و فعالیت شرکت خودبا برندهای خارجی همکاری داشته یا خواهید داشت؟

۷- برآورد سرمایه‏ گذاری ثابت:

۱-۷- مجموع برآورد هزینه های سرمایه ­ای:

۲ -۷- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی موردنیاز :

ردیف

نیروی انسانی

تعدا شاغلین فروشگاه

دفتر مرکزی

انبار

کل

حقوق ماهیانه (ریال)

جمع حقوق (هزارریال)

شعبه ۱

شعبه ۲

سایر شعب

جمع کل

۱۰- کل سرمایه مورد نیاز طرح:

شرح

سهم متقاضی

تسهیلات بانکی

جمع به هزارریال

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

جمع کل سرمایه‏گذاری

۱۱- برنامه توسعه :

ردیف

استان

شهرستان

تعداد

متراژ عرصه فروش

تاریخ راه ­اندازی (پیش­ بینی)

تاریخ

۱۲- زمان بندی مراحل اجرای طرح :