| جمعه, شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

مراسم جنگ شادی اتاق اصناف بوکان برگزار شد