به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، در ماه مذکور ۱۳ هزار و ۹۵۶ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۵ درصد در بخش کالا و ۴۵درصد در بخش خدمات بود.
از مجموع شکایات دریافتی ۲۳ درصد به صورت حضوری، ۵۰ درصد تلفنی و ۲۷ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است .
در عین حال پس از بررسی های معموله و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۳ هزار و ۴۵۴ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است.
همچنین از کل شکایات قابل پیگیری ۱۹ درصد منجر به رضایت شاکی، ۲۹درصد متخلف،۳۰ درصد غیرمتخلف و ۲۲ درصد در دست بررسی است.
بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان