به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، ایوب مروت قوله جوان بوکانی و اعضای تحت پوشش اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان چند روز گذشته دچار مرگ مغزی شده بود که پس از رضایت اولیاء وی، اعضای بدن وی به بیماران اهدا شد.

اهدای اعضای پسر جوان ۲۷ ساله بوکانی موجب نجات و ادامه زندگی برای چند بیمار نیازمند به عضو شد.

بدینوسیله اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماید. خداوند قرین رحمتش فرماید.

 

یونس عباسی لابه

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان