به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، منتخب دوره هفتم هیات رییسه اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اتاق اصناف ایران همانند گذشته به سوی رسیدن به اهداف و ارتقا جایگاه بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور گام برخواهد داشت و مسیر توسعه ادامه دارد. تیم کارشناسی اتاق اصناف ایران تا به امروز اقدامات قابل توجهی در زمینه تحقیق و توسعه انجام داده است اما در دوره جدید با رویکرد جوان گرایی و توجه به پژوهش های جوانان سراسر کشور قصد داریم ساماندهی واحد های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی را ساماندهی کنیم.
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران در دوره ششم در خصوص حضور اصناف در شوراهای تخصصی نیز گفت: تیم برنامه ریزی و کارشناسی اتاق اصناف ایران به خوبی نقاط قوت و ضعف را بررسی کرده است و تلاش داریم با حضور در چنین شوراهایی از نظر علمی و در نظر گرفتن جایگاه ۳ میلیون واحد صنفی حقوق خانواده اصناف را از هرگونه تحلیل و تصمیم که شاید حق اصناف را تضییع کند محفوظ داریم.
منتخب هیات رییسه اتاق اصناف ایران در دوره هفتم به ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی اشاره کرد و بیان داشت: میلیون ها نفر چشم انتظار اصلاح قانون نظام صنفی هستند اما این مهم تا به امروز به تاخیر افتاده است به طور حتم در دوره جدید هیات رییسه اصلاح قانون را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد و از مجلس می خواهیم که با اصلاح آن ما را در ارائه خدمت به خانواده اصناف یاری کند.
وی در خصوص بیمه اصناف نیز بیان داشت: بیمه اصناف نیز از جمله کارهای نیمه تمام دورششم محسوب می شود و به طور حتم با توجه به اهمیت موضوع و توجه هیات نمایندگان دوره هفتم این مهم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان