به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، به استناد نامه شماره ۴۲/۱۱۶۴/۳۸۰ مورخ ۹۷/۰۲/۲۴ اتاق اصناف و نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۴۴۲۴۵۰۰۱۴۷ مورخ ۹۷/۰۲/۲۰ دادستان عمومی شهرستان ، به اطلاع اعضای تحت پوشش اتحادیه خواربارفروشان می رساند اخیراً افرادی کلاهبردار از برخی اصناف شهرستان بوکان از طریق شفارشات اداری جعلی جهت خرید کالا به صورت تلفنی و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی صاحبان واحدهای صنفی از طریق دعوت آنها به عابر بانک و الزام وارد نمودن رمز اعلامی از سوی سفارش دهنده جهت واریز و پرداخت قیمت و ارزش کالای مزبور اقدام به سرقت نموده اند ، لذا از کلیه اصناف شهرستان بوکان خواهشمند است به منظور پیشگیری از وقوع این گونه جرایم مراتب را به شماره تماس ۴۶۲۲۶۰۰۹ دفتر اتحادیه خواربارفروشان اطلاع داده تا سریعاً به مراجع قضایی گزارش گردد.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان