به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، متن اطلاعیه بشرح ذیل آمده است:

بدینوسیله از حضور پر شور و بی نظیر ولی نعمتان خود در کلیه رسته های تحت پوشش واقع در روستاها دور و نزدیک – شهر سیمینه و شهرستان بوکان که با حضور گرم و اشتیاق فراوان در انتخابات اتحادیه خواربارفروشان مورخ ۱۴/۰۸/۹۸ شرکت و اینجانبان یونس عباسی لابه – محمد سلیمانی – علی مرادی – رحمان فتاحی – انور عباسی لابه – عثمان مردانی – جعفر رحیمی و سلیمان پور معروف را با رای قاطع خود بعنوان هیات مدیره و بازرس اتحادیه انتخاب نمودید از صمیم قلب تشکر و سپاسگزاری مینماییم و به عنوان منتخبین صنف خود قدرشناس رای ارزشمند ولی نعمتان خود بوده و متعهد میگردیم با استفاده از تجارب ارزشمند پیشکسوتان و نیز خلاقیت و انرژی مثبت نیروهای جوان در مسیر توسعه و ارتقاء خدمت رسانی مطلوب تر به اعضای محترم گام برداریم.

بر این مبنا انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی ، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضاء ، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی ، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی اعضاء به مردم را از وظایف ذاتی و قانونی خود دانسته و در اجرا و پیگیری آن از تمام ظرفیت های قانونی استفاده خواهیم نمود. لازم است از زحمات رئیس و اعضای محترم کمیسیون نظارت – کمیته تطبیق شرایط – مسئول امور اصناف ، علی الخصوص هیات اجرایی در خصوص برگزاری انتخابات سالم و با نشاط تشکر و قدردانی نماییم. از خداوند منان خواهان و خواستاریم همه ما را در راه خدمت صادقانه به اعضاء صنف یاری نماید.

با احترام

هیات مدیره منتخب اتحادیه خواربارفروشان بوکان