یونس عباسی لابه در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان اعلام کرد: به اطلاع کلیه اعضای محترم اتحادیه میرساند به استناد نامه شماره ۴۲/۱۱۶۴/۲۰۲۱ مورخ ۹۶/۰۸/۲۷ و نامه شماره ۹۶/۲۴۲/۱۶۱۸ مورخ ۹۶/۰۸/۲۴ دامپزشکی شهرستان بوکان ، بخاطر ایجاد آلودگی های ثانویه و به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان قطعه بندی مرغ در واحد صنفی ممنوع بوده و قطع بندی مرغ در مراکز عرضه کننده مستلزم اخذ پروانه بهداشتی معتبر از اداره کل دامپزشکی می باشد.

لذا از اعضای محترم علی الخصوص شاغلان در رسته فروش مرغ پرکنده درخواست دارد از هر گونه قطعه بندی مرغ در محل غیرقانونی و غیربهداشتی خودداری نمایند.