به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، سید ابراهیم صحفی در پنجمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد:طی چندسال گذشته بخصوص از سال ۸۸ و ۹۰ که بحث مالیات های ارزش افزوده و معاملات فصلی پیش آمد و طبق قانون ۱۶۹ مالیات های مستقیم عرصه بر فعلان بازار تنگ شد هر روز شاهد قوانین جدید بودیم که باعث پرداخت جریمه بنکداران می شد و در همین زمینه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بدون در نظر گرفتن زیرساختهای لازم اجرایی شد.


وی تصریح کرد: در باب اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده جلسات کارشناسی شده متعددی را با مجلس و سازمان امورمالیاتی داشتیم و ابتدا باید بسترهای لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم می شد و تا همچنان درگیر مشکلات این قانون نباشیم.


صحفی افزود: در طول سال یک بنکدار باید ۹ اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی بدهد ۴ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ۴ اظهارنامه مالیات های مستقیم و در حال حاضر سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت نیز اضافه شده است که مشکلات خودش را دارد.
وی اظهار کرد: برای اجرای قوانین بایستی خط حایزی بین اصناف و کارخانه ها و شرکت ها ایجاد شود و توقعی که در اجرای قوانین از یک شرکت و کارخانه است نباید از یک واحدصنفی ۱۰ متری هم باشد و تفاوتی بین آنها باید وجود داشته باشد.


نماینده اتاق اصناف قم افزود: در حال حاضر یکسری از کارخانجات برند هستند و میتوانند مالیات بر ارزش افزوده خود را از مصرف کننده دریافت کنند این در حالی است که برخی از کارخانجات تولیدی ضعیف تر تنها به دلیل اینکه فروش داشته باشند نمی توانند مالیات برارزش افزوده را دریافت کنند و سازمان امورمالیاتی باید این موارد را در نظر بگیرد.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان