یونس عباسی لابه در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان گفت: به استناد نامه شماره ۴۲/۱۱۶۴/۲۴۹۰ مورخ ۹۶/۱۰/۲۶ اتاق اصناف شهرستان و برابر بررسی های بعمل آمده مشخص گردیده که برخی از فروشگاههای زنجیره ای و سوپرمارکت ها اقدام به عرضه و فروش غذای حیوانات خانگی می نمایند که این امر برابر ضوابط نیروی انتظامی اکیداً ممنوع می باشد.

رئیس اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان خاطرنشان کرد: در صورت عدول از ضوابط انتظامی ابلاغی و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی واحدهای صنفی (غیر مرتبط با رسته شغلی یاد شده در پروانه کسب) برابر تبصره بند ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی با متخلفین برخورد خواهد شد.

وی از کلیه اعضای تحت پوشش اتحادیه درخواست نمود آنچه در رسته پروانه کسب آنها قید گردیده است ، فعالیت نموده و از خرید و عرضه غذای حیوانات خانگی در واحد صنفی جداً خودداری بعمل آورند.