به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، از کلیه اعضای محترم تحت پوشش اتحادیه خواربارفروشان بوکان درخواست می نماید در صورت هرگونه افزایش قیمت – نوسانات و تغییرات نامعقول و غیرقانونی کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی توسط شرکت های پخش – کارخانجات – عمده فروشان و سایر مراکز عرضه کننده کالاها مراتب را به شماره تلفن و پیامگیر ۴۶۲۲۶۰۰۹ دفتر اتحادیه و یا ۴۶۲۶۰۱۲۴ واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف اطلاع دهید.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان

بوکان , اتاق اصناف بوکان , اصناف بوکان , بسیج اصناف