به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، با توجه به اینکه شبکه های ماهواره ای به منظور تامین هزینه ها و برنامه های ضد فرهنگی اقدام به جذب گسترده تبلیغات کالا و خدمات داخل کشور را نموده و از این طریق لطمات جبران ناپذیری را به مبانی فرهنگی و اعتقادی جامعه وارد نموده اند ، لذا از کلیه اعضای محترم تحت پوشش اتحادیه خواربارفروشان بوکان درخواست می نماید از ارسال سفارشات تبلیغات در شبکه های ماهواره بیگانه خودداری بعمل آوردند.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان

بوکان , اتاق اصناف بوکان , اصناف بوکان , بسیج اصناف