به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، در ماه مذکور ۱۲هزار و ۳۲۲ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۹ درصد در بخش کالا و ۴۱ درصد در بخش خدمات بود.
از مجموع شکایات دریافتی ۲۲ درصد به صورت حضوری، ۵۴درصد تلفنی و ۲۴ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است.
پس از بررسی های معموله و ارزیابی کارشناسان، تعداد ۱۱ هزار و ۸۶۷ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شد.
همچنین از کل شکایات قابل پیگیری۲۰ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۰درصد متخلف،۳۲ درصد غیرمتخلف و ۱۸درصد در دست بررسی است.
بیشترین عناوین تخلف در ماه مورد گزارش مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و صادر نکردن صورتحساب بود.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان