یونس عباسی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان گفت: به استناد مواد ۳ و ۱۲ قانون نظام صنفی هر مکانی که در آن فعالیت اقتصادی انجام پذیرد واحد صنفی تلقی و متصدی آن موظف است قبل از افتتاح مکان مربوطه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه اقدام نماید.

وی با اشاره به مکان های فاقد پروانه کسب ، افزود: در این راستا وفق تبصره ۱ از ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کمیسیون بازرسی و هیات مدیره اتحادیه با هماهنگی اتاق اصناف و واحد بازرسی و نظارت در قالب ۳ اکیپ تعداد ۱۹۵ مکان بدون پروانه کسب شاغل در رسته های تحت پوشش اتحادیه خواربارفروشان در شهرستان بوکان – شهر سیمینه – و روستاهای همجوار شناسایی و اخطاریه های لازم صادر گردید.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: هدف از شناسایی مکان های بدون پروانه کسب ساماندهی آنها ، برگزاری جلسات آموزشی با حضور نمایندگان ادارات مرتبط با اصناف برای آشنایی متصدیان با وظایف محوله شامل: قانون نظام صنفی – بهداشت فردی و مکانی – اماکن عمومی – احکام کسب و کار و در نهایت اطمینان بخشیدن به مصرف کنندگان برای اینکه متصدی مکان مورد مراجعه دارای مجوزهای قانونی و مورد تایید مراجع ذیصلاح برای اداره واحد صنفی می باشد.

عباسی در پایان افزود: امیدواریم با همکاری سایر دستگاههای مرتبط در سال اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال برای ۱۵۰ نفر شغل ایجاد گردد.