به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه خواربارفروشان بوکان ، مسئول نظارت و بازرسی گفت: جهت کنترل و نظارت بیشتر و جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب برای افزایش غیر متعارف قیمت تعداد اکپهای بازرسی را افزایش دادیم.

وی افزود:در هفته اول اجرای این طرح که در اولین هفته دی ماه به اجرا در آمد و این روند بازرسی که تمام مناطق شهری را تحت پوشش قرار می دهد ادامه خواهد یافت .

دهقان افزود: تعداد ۲۱ اکپ بازرسی در ۲۱منطقه مختلف را مورد بازرسی قرار داداند که در هفته های آتی تعداد این اکپهای بازرسی افزایش خواهد یافت.

ایشان ادامه داد: دراولین بازرسی انجام شده این طرح تعداد ۳۰۷واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که منجر به تشکیل ۶۶پرونده تخلف گردید.

مسئول نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی عنوان کرد: پرونده های متشکله به ارزش ۴۹۱۰۵۱۵۰ ریال است که جهت رسیدگی به دستگاه های ذیربط ارجاع گردید.

وی اظهار داشت: در۳۰۷واحد که مورد بازرسی قرار گرفته است ۸۹ نوع مورد تخلف محرز گردید که عمده تخلفات عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، گران فروشی، کم فروشی و غیره بوده است.

اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان