یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت روز ۱۹ اردیبهشت ۹۵ تشکیل و مصوبات این جلسه در تاریخ ۲۳ خرداد ماه جاری به سازمان های صنعت،معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ، یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت  موارد زیر را تصویب کرد .
الف – به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها، مقرر گردید کمیسیون های نظارت به استناد بند (الف) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های زیر برخوردار باشند:
الف) داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن
ب) نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی
ج) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه (حتی در صورت داشتن مصوبه هیات با کمیسیون هیات عالی نظارت در سنوات قبل)
حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ادغام و چابک سازی آنان و پیش بینی تمهیدات لازم در امر نظارت اتحادیه های جدید بر اعضاء، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت گزارش نمایند. در صورت بروز هرگونه ابهام در تصمیم گیری توسط کمیسیون های نظارت، دبیرخانه هیات عالی نظارت (با همکاری اتاق اصناف ایران) مرجع تشخیص و اظهارنظر خواهد بود. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط کمیسیون های نظارت، بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت است.
ب – فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین نامه شماره ی ۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیات وزیران (از جمله: هتل ها، متل ها، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی و مهمانپذیرها) وفق ماده (۹۱) قانون نظام صنفی ، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه نیز اقدام نمایند.
بدیهی است مطابق تبصره (۱) ماده مذکور، اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگزاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواهد بود.