| یکشنبه, اسفند ۴, ۱۳۹۸

سر خط خبرها...
تبلیغات
افزایش بی رویه فروشگاه های زنجیره ای در شهرستان بوکان باعث حذف صدها شغل شد

رئیس اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان خبر داد:

افزایش بی رویه فروشگاه های زنجیره ای در شهرستان بوکان باعث حذف صدها شغل شد

رئیس اتحادیه خواربارفروشان شهرستان بوکان گفت: افزایش بی رویه و غیرکارشناسی فروشگاههای زنجیره ای منجر به ابطال 470 پروانه کسب خرده فروش در این شهرستان ...

اهم اخبار